English

SGK e-bildirge şifrelerinin internet ortamında alınması.

Sirküler No: 1812

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) (Ücretle çalışanlar) bendi uyarınca sigortalı çalıştırılan işverenlerin yükümlülüklerini internet üzerinden yerine getirilebilmesi için tescil edilen/edilecek işyerlerine e-bildirge şifresi elden verilmekteydi. Söz konusu şifrenin internet ortamında alınması ile ilgili Kurumun duyurusu aşağıdadır.

Duyuruda,  

İşveren veya yetkilendirmiş olduğu kişilere e-bildirge kullanıcı kodu ve şifresi kapalı zarf içerisinde elden teslim edilmekte iken, işyeri tescil işlemi Kurum ünitelerince tamamlanmış işverenlere veya yetkilendirdiği kişilerce e-Devlet üzerinden e-bildirge kullanıcı kodu ve şifresine ulaşım olanağı sağlanmıştır.

Sistem tarafından otomatik olarak üretilen ve Kurumca işveren/işveren yetkilisine verilmekte olan e-bildirge kullanıcı kodu ve şifrelerine, işverenlerce veya yetkili kılınan kişilerce, sgk.gov.tr adresinde bulunan “e-SGK Şifre” kısmı seçilmek suretiyle e- Devlet şifreleri üzerinden erişilen sayfadan, işyeri numaraları ile ilişkilendirilmiş işyeri şifreleri ve sistem şifrelerine erişmeleri mümkün hale getirilmiştir.

Buna göre sgk.net/sgk.intra ekranlarında oluşturulmuş “E-Bildirge Başvuru” menüsü kullanılarak işveren/işveren yetkilisi bilgileri girilmek suretiyle sistem tarafından oluşturulan  e-bildirge şifresi, işveren/işveren yetkilisince e-Devlet sistemi üzerinden görüntülenebilmektedir.

Ayrıca e-bildirge şifrelerinin bloke edilmesi, unutulması veya kaybolması halinde yeni şifre verilmeyecek olup, e-Devlet şifresi üzerinden ulaşılan e bildirge şifresi yeniden kullanılacaktır.

E-bildirge şifrelerine yukarıda belirtildiği üzere e-Devlet üzerinden erişiliyor olması artık işverenlerin işyeri tescili sırasında Kurumla e-bildirge sözleşmesi imzalamayacağı anlamına gelmediğinden, işyeri tescili için Kuruma giden veya internet üzerinden müracaat eden ya da posta ile işyeri bildirgesi veren işverenlerin, tüzel kişilikse tüzel kişiliği temsile ve ilzama yetkili kişilerin, gerçek kişi ise kendisinin veya yetkilendirdiği kişinin imzalamış olduğu ıslak imzalı    e-bildirge sözleşmesinin de Kuruma elden veya posta ile göndermeleri gerekmektedir.

Yeni işyeri tescili olacak/olan işveren ve yetkililerinin e-bildirge şifrelerini Kuruma gerekli belgeleri sunarak sistem üzerinden almalarını önemle hatırlatırız. 

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.