English

Asgari ücret destek tutarı ve muhasebeleştirilmesi ile ilgili özellik arz eden hususlar

Sirküler No:1813

6661 sayılı Kanunla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen geçici 68 inci madde ile uzun vadeli sigorta kollarına tabi sigortalılardan dolayı işverenlere 2016/Ocak ila 2016/Aralık döneminde uygulanmak üzere Hazine desteği verilmesi hükme bağlanmış olup, Kanunda öngörülen asgari ücret desteğinden yararlanmak için işverenlerden başvuru şartı aranmayacak olup, usul ve esasları 2016-4 genelgede açıklanmış olan şartları taşıyan işverenlerin, Kanun hükümlerinden herhangi bir işlem yapmaksızın yararlanabileceklerini 1785, 1790 ve 1797 nolu sirkülerimiz ile duyurmuştuk.

Kurum tarafından ASGARİ ÜCRET DESTEK TUTARI’na ilişkin 02.03.2016 tarihinde aşağıdaki duyuru yapmıştır.

Duyuru gereğince;

1-) Asgari ücret destek tutarı sigorta primlerinin ödenmesi gereken ayı/dönemi takip eden ayda/dönemde tahakkuk edecek prim borçlarına mahsup edileceğinden, 2016/Ocak ayında çalıştırılan sigortalılardan dolayı yararlanılacak olan Hazine desteği tutarı 2016/Mart ayında bankaya yapılacak ödeme sırasında, bankada asgari ücret destek tutarı düşülmüş miktar görüneceğinden, bankaca belirtilen tutar ödenmek suretiyle mahsup işlemi yapılacaktır.

2-)Takip eden aylarda da mahsup işlemi 1.nci madde belirtildiği şekilde gerçekleştirilecektir.

3-) İşverenler veya yetkilileri e-bildirge kullanıcı ekranında bulunan ve aşağıda görüntüsü verilen Aylık Prim ve Hizmet Belgesi İşlemleri altında “6661 Sayılı Kanun Gereği Asgari Ücret Destek Tutarları Görüntüleme” menüsünden yararlanacakları Asgari Ücret Destek tutarlarını aşağıdaki tabloda en alt kısımdaki satırı tıklayarak görebilirler.

tablo 13

Teşvik için yapılması gereken muhasebe kayıtları. 

2016 yılı her ay sonunda Kurum sisteminden öğrenilen teşvik tutarı için aşağıdaki muhasebe kayıtlarının yapılmasını öneririz.

Örnek: X AŞ’nin Ocak 2016 ayı aylık prim ve hizmet belgesindeki ödenecek net tutarının (Damga vergisi dahil) 12.000,- TL olduğu, Kurum sisteminde 6661 sayılı Kanun gereği yararlanacağı asgari ücret destek tutarının 1.500,- TL olduğu anlaşılmıştır.

————————————- 31.01.2016 ——————————————–

181 GELİR TAHAKKUKLARI                                                            1.500,-

181  01 Ocak 2016 Asgari Ücret Destek Tutarı

                   602 DİĞER GELİRLER                                                                        1.500,-

602  01 Ocak 2016 Asgari Ücret Destek Tutarı

Ocak 2016 ayı asgari ücret destek tutarı

———————————————————————————————–

2016/Ocak ayında çalıştırılan sigortalılardan dolayı yararlanılacak olan 1.500,- TL  Hazine desteği tutarı 2016/Mart ayında (1 Mart – 31 Mart tarihleri arası) bankaya yapılacak ödeme sırasında, bankada asgari ücret destek tutarı düşülmüş miktar görüneceğinden aşağıdaki kayıt yapılmalıdır.

—————————————- 01/31.03.2016 ————————————

361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK  KESİNTİLERİ                11.976,50

361  01 Ödenecek Sosyal Güvenli Destek Primleri

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ                                                    23,50

770  01 Damga Vergisi 

                        102 BANKALAR                                                                             10.500,-

                        102  01 ………… Banka                    

                        181GELİR TAHAKKUKLARI                                                          1.500,-

181 01 Ocak 2016 Asgari Ücret Destek Tutarı 

Ocak 2016 dönemi SGK priminin ………….. bankadan ödenmesi          12.000,-      12.000,-

———————————————————————————————–

Teşvikten yararlanan/yararlanacak olan işveren ve yetkililerinin yukarıdaki hususlara uymalarını önemle hatırlatırız.

Not: Ocak ayında yukarıdaki kaydı yapmayan işletmelerin destek tutarlarını Şubat ayında gelir yazmalarını öneririz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.