English

2015 takvim yılı yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme süresi uzatıldı

Sirküler No:1819

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 81 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile;

25 Mart 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2015 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 31 Mart 2016 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır. Elektronik ortamda beyanname veren mükelleflerin, beyannamelerini gün sonuna kadar gönderebilmeleri mümkündür.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.