English

Maden işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğinde değişiklikler

Sirküler No: 1820

19/09/2013 tarihli ve 28770 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde değişiklik ve ilaveler ile ilgili MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞILIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 24.03.2016 tarih ve 29663 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Maden işyerleri olan işveren ve yetkililerinin söz konusu yönetmeliği gözden geçirmelerini önemle hatırlatırız. 

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.