English

Kar dağıtım tablosu düzenlenmesine ilişkin hadler

Sirküler No: 1828

8 Sıra Numaralı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile yapılan açıklama uyarınca ek mali tabloları eklemek zorunda olan mükelleflerin yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerine ek mali tablolardan sadece KAR DAĞITIM TABLOSU nu eklemeleri yeterli bulunmuştur.

Buna göre, 2015 yılına ilişkin verilecek kurumlar vergisi beyannamesinde 2015 yılı aktif toplamı 14.074.300,- TL’ nı veya net satışlar toplamı 31.275.800,- TL’ nı aşan işletmelerin Kar Dağıtım Tablosu düzenleme zorunluluğu bulunmaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.