English

2016 yılı birinci geçici vergi döneminde yeniden değerleme

Sirküler No: 1830

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 39 Sıra Numaralı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri ile;

2016 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı negatif olduğundan bu döneme ilişkin olarak yeniden değerleme yapılmayacağı belirtilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.