English

İlave sigorta primi teşvik oranı (%6) uygulanmasında asgari çalışan sayısının kaldırılması genelgesi yayımlandı

Sirküler No: 1832

10.02.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6663 sayılı Kanun ile     5510/81.inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan teşvikte “On ve üzerinde sigortalı çalıştıran işyerlerinde” çalışan sayısının kaldırılmış olduğunu 25.02.2016 tarih ve 1805 nolu sirkümüz ile duyurmuştuk. Konu ile ilgili Kurum tarafından 2016/08 nolu Genelge de yayımlandı.

Genelgeye göre;

30/5/2013 tarihli ve 2013/4966 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (I), (II) ve (III) sayılı listelerde yer alan il ve ilçelerde faaliyet gösterip 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi hükmünden yararlanan işyerleri, 2016/Mart ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinden başlamak üzere, işyerinde ilgili ayda on (10) ve üzerinde sigortalı çalıştırılıp çalıştırılmadığına bakılmaksızın  1, 4, 5, 6, 13, 24, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ve 37 nolu belge türleri ile bildirilen sigortalıların tamamından dolayı söz konusu indirimden yararlanabilecektir.

Sigorta primi teşvikinden yararlanılacak ayda asıl işverence sigortalı çalıştırılmamasına karşın alt işverenlerince sigortalı çalıştırılması durumunda, 2016/Mart ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinden başlamak üzere, on (10) ve üzerinde sigortalı çalıştırılıp çalıştırılmadığına bakılmaksızın alt işverenlerce çalıştırılan sigortalıların tamamından dolayı bu sigorta primi teşvikinden yararlanılması mümkün bulunmaktadır.

5510 sayılı Kanunun 81.inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, Kuruma bildirmiş olduğu sigortalıları fıilen çalıştırmadığı tespit edilen işverenler, bahse konu sigorta primi teşvikinden bir yıl süreyle yasaklı hale getirilmektedir. Bu nedenle 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen sigorta primi teşvikinden yararlanmak üzere bildirimi yapılan sigortalının, bu işyerinde fiilen çalışmamasına rağmen aynı işverenin teşvik kapsamına girmeyen diğer illerdeki işyerlerinde çalıştığının tespiti halinde,

1-) Sigorta primi desteğinden yararlanan işyeri sigorta primi teşvikinden bir yıl süre ile yararlanamayacak,

2-) Tespit tarihine kadar yersiz yararlanılan aylara ilişkin teşvik tutarları da işverenlerden gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecektir.

Yukarıda (I), (II) ve (III) sayılı listelerde yer alan il ve ilçelerde sigortalı çalıştıran özel sektör işyerleri sigorta primi işveren hissesinde beş puanlık prim teşvikine ilave olarak sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanmak üzere altı puanda ilave edilmek suretiyle toplamda (%5+%6)%11 sigorta primi teşvik hükümlerinden yararlanabilmektedir.  Söz konusu teşvikten yararlanmayan/yararlanamayan işveren ve yetkililerinin durumlarını gözden geçirmelerini ve teşvik hükümlerinden yararlanmalarını öneririz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.