English

2015 Aralık dönemine ait elektronik defter beratlarının silinmesini gerektiren durumlar hakkında duyuru

Sirküler No: 1836

www.edefter.gov.tr internet adresinde yer alan duyuru da;

“2 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliğinin 3.maddesinin (b) bendi uyarınca Kurumlar Vergisi Beyannamesi veren normal hesap dönemine tabi tüzel kişi mükelleflerin 2015/Aralık dönemine ait hatalı olarak oluşturduğu elektronik defter beratları, 21 Nisan tarihinden en son berat gönderim tarihine kadar silinebilecektir. Beratların silinmesi işlemi e-Defter uygulamasında yer alan paket sil bölümünden yapılacaktır. Bu süre zarfında oluşturulacak olan 2015/12 ve 2016/1 aylarının elektronik defterlerine ait beratların ise berat gönderim süresi içerisinde Başkanlığımız sistemine yüklenmesi esastır. Mükelleflerimizin herhangi bir sorun yaşamamaları adına söz konusu dönemlere ait e-Defter beratlarını zaman damgalı olarak imzalamaları tavsiye olunur.”

Şeklinde açıklamaya yer verilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.