English

E-defter ve beratların muhafaza ve ibraz sorumluluğu

Sirküler No: 1849

e-Defter sitesinde; elektronik defter ve beratların muhafaza ve ibraz sorumluluğu hakkında dikkat edilmesi gereken hususları içeren 06.05.2016 tarihli duyuru yayınlanmıştır.

Bu duyuruda defterlerini elektronik ortamda tutan mükelleflerin, e-Defter ve beratlarının muhafaza ve ibrazı konusunda gerekli önlemleri almaları, ilgili dosyaları mutlaka farklı lokasyon ve ortamlarda yedeklemeleri tavsiye edilmektedir.

Duyuru aşağıdaki gibidir:

Bilindiği üzere 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Tebliğinin “Elektronik Defterin Muhafazası ve İbrazı” bölümünü düzenleyen 4. maddesinde; e-defter uygulaması kapsamında oluşturulan elektronik defter ve beratların muhafazası ve ibrazı hakkında gerekli açıklamalar yapılmıştır. 

Mükelleflerin kendi bilgi işlem sistemlerinde muhafaza edilen elektronik defter ve beratların silinmesi, zarar görmesi, virüs bulaşması v.b. nedenlerle elektronik defter ve beratların ibrazında sorun yaşanabilmektedir. Özellikle son dönemlerde artan siber saldırılar nedeniyle birçok mükellefimizin elektronik defter dosyalarının zarar gördüğü Başkanlığımıza yapılan başvurulardan anlaşılmaktadır. 

Bu nedenle, defterlerini elektronik ortamda tutan mükelleflerin, e-Defter ve beratlarının muhafaza ve ibrazı konusunda gerekli önlemleri almaları, bu kapsamda bilgi işlem sistemlerinde yaşanabilecek sorunlar nedeniyle elektronik defter ve beratlarını mutlaka farklı lokasyon ve ortamlarda yedeklemeleri, mükelleflerimizin yaşayabileceği olumsuz durumlar ve mağduriyetlerin önüne geçeceğinden Başkanlığımızca tavsiye olunur. 

Muhafaza edilmesi gereken dosyalar, oluşturulan defterler, beratlar ve GİB imzalı beratlardır. Bu dosyaların hepsi bir arada GİB’in belirlediği dizin yapısında e-Defter kullanıcısının kendi bilgi işlem sisteminde ve güvenli bir ortamda saklanmalıdır. Dizin yapısının detayı www.edefter.gov.tr sitesinde yayımlanan Yazılım Uyumluluk Kılavuzunda belirtilmiştir.

E-ARŞİV PAKETİ VE TEKNİK KILAVUZU GÜNCELLENMİŞTİR

UBL-TR’de yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan düzenlenecek olan bilgi fişlerine ait bilgilerin yer alması ile ilgili olarak e-Arşiv Paketi ve e-Arşiv Teknik Kılavuzu güncellenmiştir. 01/06/2016 tarihinden itibaren söz konusu güncellemelerin dikkate alınması gerekmektedir. Söz konusu pakete aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz.

http://efatura.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/earsiv_paket_v1.0.zip

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.