English

ÖTV’ye tabi malların ithalatında gümrükte teminat verilmesi ile birlikte ÖTV mükellefiyetinin tesisi gerekir

Sirküler No: 1850

Özel Tüketim Vergisi Kanunu’ na ekli (I) Sayılı Listenin A ve B cetvelinde yer alan malların ithali aşamasında gümrük idaresine vergi ödenmemekte, daha sonra bu malların yurt içinde satışında veya imal edilen malların üretiminde girdi veya yardımcı malzeme olarak kullanımında doğacak özel tüketim vergisinin garanti altına alınması amacıyla gümrük idaresinde teminat alınmaktadır.

Söz konusu teminata konu malların ithalinin gerçekleştiği tarih itibariyle ithalatçıların ÖTV mükellefiyetleri doğduğundan, bu tarih itibariyle vergi dairesinde ÖTV mükellefiyetlerini tesis ettirerek her dönem boşta olsa ÖTV Beyannamesi vermeleri gerekmektedir.

FİRMANIZ ÖTV’ YE TABİ MALLARIN TİCARETİNİ YAPMASADA, ÜRETİMDE KULLANILMAK ÜZERE 5-10 KG ÖTV’ YE TABİ MAL (YAĞ/YAĞLAMA MÜSTAHZARI) İTHAL ETMESİ ÖTV MÜKELLEFİYETİNİ GEREKTİRMEKTEDİR. BU HUSUSA DİKKATİNİZİ ÇEKMEK İSTERİZ.

ÖTV tabi bu malların ithalatı sırasında firmaların gümrük müşavirleri tarafından gümrük idaresine teminat verilmek suretiyle ithalat işleminin tamamlandığı, firmaların verilen bu teminattan bilgilerinin olmadığı, vergi dairelerince de 4-5 yıl sonra geriye dönük ÖTV mükellefiyetleri tesis edilerek beyanname vermeleri istenmektedir.

Firmaların kanuni defterlerinde yer alan teminat kayıtlarını araştırmalarını, bu kapsamda gümrük idarelerine verilen teminat olması halinde geriye dönük olarak beyanname vermeleri gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Ayrıca, Gelir İdaresi Başkanlığı’ nın yeni düzenlemesi ile kanuni süresinden sonra geriye dönük olarak verilecek ÖTV beyannameleri için özel usulsüzlük cezası kesilmemektedir. 

Diğer taraftan firmaların bu sirkümüzü gümrük müşavirlerine ileterek, teminat verilmek suretiyle ÖTV’ ye tabi mal ithalatının gerçekleştiği tarihte kendilerine bilgi verilmesini istemelerini tavsiye ederiz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.