English

İşçiye “uzaktan çalışma hakkı” geldi.

Sirküler No: 1862

6715 sayılı Kanun “İŞ KANUNU İLE TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR KANUN”  20.05.2016 tarih ve 29717 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

Kanunun  MADDE 2’si  ile 4857 sayılı Kanunun 14 üncü (Çağrı Üzerine Çalışma) maddesinin başlığı “Çağrı üzerine çalışma ve uzaktan çalışma” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

Uzaktan çalışma; işçinin, işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş görme edimini evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile işyeri dışında yerine getirmesi esasına dayalı ve yazılı olarak kurulan iş ilişkisidir.

Uzaktan çalışma için yapılacak iş sözleşmesinde;

1-) İşin tanımı,

2-) Yapılma şekli,

3-) İşin süresi ve yeri,

4-) Ücret ve ücretin ödenmesine ilişkin hususlar,

5-) İşveren tarafından sağlanan ekipman ve bunların korunmasına ilişkin yükümlülükler,

6-) İşverenin işçiyle iletişim kurması,

7-) Genel ve özel çalışma şartlarına ilişkin hükümler yer almalıdır.

Uzaktan çalışma kapsamındaki işçiler, esaslı neden olmadıkça salt iş sözleşmesinin niteliğinden ötürü emsal işçiye göre farklı işleme tabi tutulamayacaklar. İşveren, uzaktan çalışma ilişkisiyle iş verdiği çalışanın yaptığı işin niteliğini dikkate alarak iş sağlığı ve güvenliği önlemleri hususunda çalışanı bilgilendirmek, gerekli eğitimi vermek, sağlık gözetimini sağlamak ve sağladığı ekipmanla ilgili gerekli iş güvenliği tedbirlerini almakla yükümlü olacaktır.

Uzaktan çalışmanın usul ve esasları, işin niteliği dikkate alınarak hangi işlerde uzaktan çalışmanın yapılamayacağı, verilerin korunması ve paylaşılmasına ilişkin işletme kurallarının uygulanması ile diğer hususlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle ayrıca belirlenecektir.

Yukarıdaki hükümler 20 Mayıs 2016 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Uzaktan çalıştırma yapacak işveren ve yetkililerinin yukarıdaki hususlara dikkat etmelerini önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.