English

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri 50’den az çalışanı olan az tehlikeli işyerleri için 01.07.2016 tarihinde yürürlüğe giriyor

Sirküler No: 1871

6331 sayılı Kanun’un 6.ıncı (İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri)  ve 7.inci (İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi) maddelerinde yer alan yükümlülükler çok tehlikeli ve tehlikeli işyerleri ile 50 ve daha fazla çalışanı bulunan az tehlikeli işyerleri için uygulanmakta iken 50’den az çalışanı bulunan az tehlikeli işyerleri için bu uygulama 1 Temmuz 2016 tarihi itibariyle itibaren yürürlüğe girecektir.

Söz konusu maddelerde yer alan en önemli yükümlülük işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırılmasıdır.  Kapsama alınacak 50’den az çalışanı olan işyerlerinde tam zamanlı uzman ve hekim çalıştırılması gerekmiyor. Bu hizmetler dışarıdan sözleşme yapılarak ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden (OSGB) ‘de satın alabilecekler.

10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için bazı şartlarla iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırma zorunlulukları bulunmamaktadır.  

Bu işyerlerinde işveren veya işveren vekili Çalışma Bakanlığı’nın ilan ettiği eğitimi tamamlar ve sınavda da başarılı olursa iş güvenliği hizmetlerini kendileri yürütebileceklerdir. Yani iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırmak zorunda kalmayacaklardır.   İşveren ve işveren vekilleri eğitim alsalar bile işçilerin işe giriş ve periyodik muayeneleri ile tetkiklerini yapamayacaklardır. Bu hizmetler, kamu sağlık hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden alınabilecektir.

İDARİ PARA CEZASI: Yukarıdaki hükümlere uyulmaması durumunda uygulanacak idari para cezaları aşağıdaki tablodaki gibi olacaktır.

6

İşyerlerinde 50’den az çalışanı olan, az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri işveren ve yetkililerinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönünden 01.07.2016 tarihine kadar tablodaki  idari para cezalarıyla karşılaşmamak için işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanını işe almalarını yada dışarıdaki firmalardan bu hizmetleri satın almalarını önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.