English

Motorlu taşıtlar vergisi 2’nci taksitinin Temmuz /2016 ayı içerisinde ödenmesi gerekir

Sirküler No: 1879

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 9’ uncu maddesinde; motorlu taşıtlar vergisinin, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesi tarafından her yıl Ocak ayının başında yıllık olarak tahakkuk ettirilmiş sayılacağı ve her yılın Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödeneceği hüküm altına alınmıştır.

2016 yılı motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksitinin Temmuz ayı sonuna kadar (son günün tatile rastlaması nedeniyle 01.08.2016 Pazartesi günü akşamına kadar) ödenmesi gerektiğini hatırlatmak isteriz.   

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.