English

Yenilenebilir enerji kaynaklarından üretim yapan tesislerde yerli aksamın desteklenmesi

Sirküler No: 1880

Yurt içinde imal edilerek yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üreten tesislerde kullanılan aksamın ve/veya aksamı oluşturan bütünleştirici parçalar nedeniyle yerli katkı ilave fiyat uygulanmasına ilişkin yerli katkı ilave fiyat miktarının belirlenmesi, belgelendirilmesi ve denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca belirlenmiş olup, “Yenilenebilir enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik” 24.06.2016 tarih ve 29752 Sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanmıştır.

Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üreten şirketlerde yönetmelik kapsamında yerli aksam ve/veya bütünleştirici parça alımları nedeniyle yerli katkı ilave fiyat uygulamasından yararlanabilmesi için 1 Ağustos 2016 tarihine kadar Bakanlık veya Bakanlığı görevlendirdiği kuruluşa yapılması gerekmektedir. Konu ile ilgili ayrıntılı açıklamalar belirtilen yönetmelikte yapılmıştır.

Söz konusu yönetmeliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/06/20160624.htm

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.