English

Anonim şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu

Sirküler No:1887

Avukatlık Kanununun 35 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre; “Türk Ticaret Kanununun 272 nci maddesinde ön görülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır.”

Buna göre;  esas sermaye miktarı 250.000 TL ve üzerinde olan anonim şirketler sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır. Limited şirketler için sermayesi ne olursa olsun böyle bir zorunluluk yoktur.

Bu yükümlülüğe aykırı davranan kuruluşlara Cumhuriyet savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan onaltı yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgarî ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idarî para cezası verilecektir.

Bu zorunluluk; kuruluş esas sermayesi 250.000 TL ve üzeri olan anonim şirketlerin  tüzel kişilik kazanması yani tescili ile birlikte ya da sermayesi sermaye artırımı sonrasında 250.000 TL ve üzerine çıkan anonim şirketlerde, sermaye artırımına ilişkin genel kurulunun tescil ettirildiği anda doğar.

Son günlerde, bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen şirketlerin fahiş cezalarla karşılaştıkları görülmektedir. Bu sebeple, esas sermayesi 250.000 TL ve üzeri olan anonim şirketler ile üye sayısı 100’ü geçen kooperatiflerin bu yükümlülüklerini yerine getirmelerini tavsiye ederiz.

 

 

Bilgilerinize sunarız.

 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.