English

5746 sayılı 4, 5 ve 6 seri no.lu Ar-Ge Genel Tebliğleriyle Yapılan Açıklamalar

Sirküler No: 1917

5746 sayılı Araştırma Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunla ilgili Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Bakanlığı)’ nca 30 Eylül 2016 tarih ve 29843 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan,

4 Seri No.lu Genel Tebliğ ile;

5746 sayılı Kanunun 3/2’ nci maddesinde yer alan gelir vergisi stopaj teşvikinin uygulama esasları, bildirim ve beyan, teşvik uygulaması dışında kalan ödemeler ve teşvik uygulamasının sona erdiği hallere ilişkin açıklamalara,

5 Seri No.lu Genel Tebliğ ile;

5746 sayılı Kanunun 3’ üncü maddesinin 4, 8 ve 9’ uncu bentlerinde yer alan Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile tasarım faaliyetlerine ilişkin düzenlenen kağıtlara ilişkin damga vergisi istisnasının uygulama esasları, istisna uygulamasının başlangıcı, istisna uygulamasının sona erdiği haller ve işlem yapan kurum ve kuruluşların sorumluluğuna ilişkin açıklamalara,

6 Seri No.lu Genel Tebliğ ile;

5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 16/2/2016 tarihli ve 6676 sayılı Kanunla değişik 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü maddelerinde yer alan; Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerinin kapsamı, Ar-Ge ve tasarım indirimine konu edilebilecek harcamalar, Ar-Ge ve tasarım indirimi uygulama esasları, Ar-Ge ve tasarım indirimin uygulamasında izlenecek yöntem, 5746 sayılı Kanun kapsamında alınan hibe desteklerin durumu, siparişe dayalı Ar-Ge yenilik veya tasarım faaliyetlerinde indirim ve teknogirişim sermaye desteğinden faydalananlara sağlanan sermaye desteklerinde indirime ilişkin açıklamalara

Yer verilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.