English

01.01.2017 Tarihinden İtibaren e-Fatura ve e-Defter Zorunluluğu Getirilen Mükellefler

Sirküler No: 1919

Bilindiği üzere 20.06.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 454 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçmeleri zorunlu hale getirilmiştir.

2015 yılı brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler, 31.12.2016 tarihine kadar gerekli başvuruları yapıp hazırlıklarını tamamlayarak 01.01.2017 tarihinden itibaren e-Defter tutmak ve e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

Mali Mühür Sertifikası, e-Fatura Uygulaması ve e-Defter Uygulaması Başvuru İşlemleri

Mali mührünüz yoksa https://mportal.kamusm.gov.tr/bp/edf.go adresinden sadece mali mühür başvurusu yapılmalıdır.

e-Fatura için; https://portal.efatura.gov.tr/efaturabasvuru/ adresinden aşağıdaki yöntemlerden uygun olanı seçilerek başvuru yapılmalıdır.

  • GİB-Portal yöntemi için “Portal” seçeneği seçildikten sonra “01.01.2017’da Başlamak İstiyorum” seçeneği işaretlenmelidir. “Şimdi Başlamak İstiyorum” seçeneği seçilirse kullanıcı hesabı hemen (KamuSM mali mühür bildirimini GİB’e ilettikten en az 1 gün sonra) açılır.
  • Entegrasyon yöntemi için “Entegrasyon” seçeneği seçilmelidir. Sonrasında http://www.efatura.gov.tr/efaturaentegratorluk.html adresindeki bilgiler ışığında testlere başlamalı, test kontrolü başarılı olduğu taktirde e-Fatura sistemine dahil olunmalıdır.
  • Özel entegrasyon yöntemi için “Özel Entegrasyon” seçeneği seçilmelidir.

e-Defter için; https://uyg.edefter.gov.tr/edefterbasvuru/ adresinden istenilen başlangıç dönemi seçilerek başvuru yapılmalıdır.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.