English

6736 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanunda yer alan bazı süreler uzatıldı

Sirküler No: 1934

Bakanlar Kurulunun 25.10.2016 tarih ve 2016/9385 sayılı Kararı ile;

Kanunda yer alan başvuru süreleri; Kanunun İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler başlıklı 4 üncü maddesinin birinci fıkrası ile İşletme kayıtlarının düzeltilmesi başlıklı 6 ncı maddesi hükmü saklı kalmak üzere, Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren 25/11/2016 tarihine (bu tarih dâhil) kadar uzatılmıştır.

İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler başlıklı 4 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince başvuru ve ilk taksit ödeme süresi; Kanunun yayımlandığı 19/8/2016 tarihinden (bu tarih hariç) 31/10/2016 tarihine (bu tarih dâhil) kadar yapılan tebligatlara münhasır olmak üzere Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır.” 

İşletme kayıtlarının düzeltilmesi başlıklı 6 ncı maddesi hükmü ile ilgili bir süre uzatımı söz konusu değildir.

Kanunun 4’ üncü ve 6’ ncı madde hükümleri dışındaki diğer hükümleri için sadece başvuru süresi 25/11/2016 tarihine (bu tarih dâhil) kadar uzatılmıştır. Tahakkuk eden vergilerin ödeme süresinde bir uzama söz konusu değildir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.