English

E-Fatura İrsaliyeli Fatura Olarak Kullanılabilir Mi?

Sirküler No: 1935

Ek maliyet doğurması nedeniyle sevk irsaliyesi düzenlemek yerine e-faturanın irsaliyeli fatura olarak kullanılıp kullanılamayacağı hususunda İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığınca verilen 20.06.2016 tarih ve11395140-105[229-2012/VUK-1-…]—83072 sayılı Özelgede;

“………………

‘433 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin “15- 397 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Getirilen e-Fatura Uygulamasına Kayıtlı Mükellefler Arasında Yapılan Satışlar” başlığı altında;

e-Fatura Uygulamasına kayıtlı kullanıcılara düzenlenecek elektronik faturada, düzenleme tarihi yanında düzenleme zamanının da saat ve dakika olarak gösterilmesi halinde elektronik faturanın  kâğıt  çıktısı  irsaliye  yerine  geçer.  Söz  konusu  kâğıt  çıktıya  “İrsaliye  yerine  geçer.” ifadesinin yazılması ve kâğıt çıktının satıcı veya yetkilisi tarafından imzalanması zorunludur. Ancak bu imkândan yararlanabilmek için elektronik faturanın malın teslimi anında düzenlenmesi gerekir. Hizmet ifasına konu e-faturanın satış anında düzenlenmesi halinde, söz konusu kâğıt çıktının talep eden müşteriye verilmesi zorunludur.’ ifadelerine yer verilmiştir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar göre, Şirketiniz tarafından elektronik ortamda oluşturulan  faturaların  anılan  Tebliğin  15’inci  maddesinde  yapılan  açıklamalar  çerçevesinde düzenlenmesi halinde irsaliye yerine kullanmanız mümkün bulunmaktadır.

Açıklamasına yer verilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.