English

Borç para karşılığı ödenen faiz kdv iadesinde yüklenilen kdv listesine dahil edilebilir mi

Sirküler No: 1938

Grup şirketleri veya grup şirketleri dışında borç para temin edilen firmalarca düzenlenen faiz faturalarında yer alan katma değer vergisinin (KDV) iadeye konu edilip edilmeyeceği konusunda, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığınca verilen 17.08.2012 tarih ve B.07.1.GİB.4.34.17.01.-KDV.29-2637 sayılı Özelgede;

 “……………

 İndirimli orana tabi işlemlerle ilgili olan ve indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği dönemde indirim yoluyla giderilemeyen KDV  iade hesabına dâhil edilebilecektir. İndirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği vergilendirme döneminden sonra ortaya çıkan giderler nedeniyle yüklenilen KDV nin ise iade hesabına dahil edilmesi mümkün bulunmamaktadır. 

İndirimli orana tabi işlemlerinizle ilgili temin edilen finansman hizmetine ilişkin yüklenilen KDV nin yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde indirim konusu yapılması ve indirim yoluyla telafi edilemeyen kısmın iade hesabına dahil edilmesi mümkün bulunmaktadır.   

Açıklamasına yer verilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.