English

E-DEFTER UYGULAMASINDA DÜZELTME İŞLEMLERİ

Sirküler No: 1939

e-Defter uygulamasını kullanan mükelleflerin hatalı ya da eksik kayıtlarını nasıl düzeltebilecekleri konusunda e-Defter Forumunda yapılan açıklama şöyledir:

Berat Gönderim Süresi İçerisinde Düzeltme;

e-Defter uygulamasında berat silme özelliği bulunmaktadır. Ancak bu özellik yasal süresi içerisinde onaylandıktan sonra beratlarında hata olduğunu fark eden mükelleflerin hatalı beratlarını silip doğrularını tekrar yükleyebilmesini sağlamak için e-Defter portalına eklenmiştir.

Berat Gönderim Süresi Geçtikten Sonra Düzeltme; 

Beratların yüklenmesinden sonra düzeltme işlemi 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 217. maddesi doğrultusunda, ancak muhasebe kaidelerine göre düzeltilebilir. Berat gönderim süresi geçtikten sonra beratların iptal edilerek yeniden yüklenmesi mümkün değildir.

Hatalı olduğu tespit edilen muhasebe kaydı, durumun tespit edildiği tarihte ters kayıt yapılarak iptal edildikten sonra doğru muhasebe kaydı oluşturulmalıdır. Ayrıca ilgili dönem beyannamelerinde de gerekiyor ise mevzuata uygun şekilde düzeltmeler yapılmalıdır.

Dilekçe ile Düzeltme;

Eğer genel kabul görmüş muhasebe kurallarına uygun olarak bir düzeltme yapılamıyorsa, bu durumda Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Yeni Ziraat Mahallesi Etlik Cad. No: 16 06110 Dışkapı / ANKARA adresine konuyla ilgili dilekçe gönderilmesi gerekmektedir. Dilekçedeki durum Başkanlıkça değerlendirildikten sonra cevaplandırılır.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.