English

2016 Yılı İçin Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı

Sirküler No: 1950

11 Kasım 2016 tarih ve 29885 sayılı  Resmi Gazete’ de yayımlanan 474 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile;

2016 yılı için yeniden değerleme oranı % 3,83 (üç virgül seksenüç) olarak tespit edilmiştir.

Bu oran, aynı zamanda 2016 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.