English

2015 Yılına İlişkin İndirimli Orana Tabi Teslimlerden Dolayı Yıllık Olarak Talep Edilecek İade Tutarının En Son Kasım 2016 Dönemi KDV Beyannamesiyle Talep Edilmesi Gerekir.

Sirküler No: 1952

Katma Değer Vergisi Kanununun 29/2 nci maddesi gereğince %1 ve %8 orana tabi mal teslimi veya hizmet ifasında bulunan mükelleflerin, indirimli orana tabi teslimlerinde yüklenilen katma değer vergisinin hesaplanan katma değer vergisini aşması halinde indirim yoluyla giderilemeyen verginin iadesi mümkün bulunmaktadır.

Bu şekilde iade talep edilebilmesi için farkın 19.500,- TL’ yi aşması gerekmektedir. Aşan tutar iade edilebilmektedir.

2015 yılında indirimli orana tabi teslimlerden dolayı yüklenilen KDV’ nin hesaplanan KDV’ den fazla olması ve farkın 19.500,- TL’ yi aşması halinde yıllık iadenin en son Kasım 2016 dönemi Katma Değer Vergisi Beyannamesi ile talep edilmesi gerekir. Takip eden dönemlerde iadenin talep edilmesi mümkün olmadığı gibi  Kasım 2016 dönemi beyannamesinde de düzeltme yoluyla talep edilmesi mümkün değildir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.