English

Gelir Vergisi Kanununda Tanımlanan Diğer Ücret Nedir? Kimler “Diğer Ücretli” Olarak Kabul Edilmektedir

Sirküler No: 1959

Gelir Vergisi Kanunu’nun “Ücretin Tarifi” başlıklı 61.maddesinde, “Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.” Şeklinde tanımlanmıştır.

Aynı Kanunda gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin yanlarında çalıştırdıkları ücretlilere ödeme yaparken vergi kesintisi yapmaları ve kestikleri vergiyi de muhtasar beyanname ile vergi dairesine beyan ederek ödemeleri gerektiği yönünde düzenlemeye yer verilmiştir.

Muhtasar beyanname vermesi gerekmeyen kişiler nezdinde çalışanların vergilendirilmesine de Gelir Vergisi Kanununun 64’ üncü maddesinde yer verilmiştir. Bunlar;

  1. Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanlar;
  2. Özel hizmetlerde çalışan şoförler;
  3. Özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri;
  4. Gayri menkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar;
  5. Gerçek ücretlerinin tespitine imkan olmaması sebebiyle, Danıştay’ın müspet mütalaasıyla, Maliye Bakanlığınca bu kapsama alınanlar.

olarak sayılmıştır.

Yukarıda sayılanlar ikametgahlarının bulunduğu yer vergi dairesine müracaat ederek “Diğer Ücretli” olarak mükellef olmaları ve her yıl şubat ayı içerisinde vergi dairelerine müracaat ederek vergilerini tahakkuk ettirmeleri gerekmektedir. Tahakkuk edecek vergi için matrahları; takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarının % 25’i dir.

Takvim yılı içinde işe başlanması halinde, işe başlama tarihinden itibaren bir ay içerisinde vergi dairesine müracaat edilerek vergilerini tarh ettirmeleri zorunludur.

Takvim yılının birinci yarısı içinde işini bırakan diğer ücretlilerin, bu hususu takvim yılının ikinci yarısı girmeden haber vermeleri halinde ikinci taksite isabet eden vergileri terkin edilmekte yani silinmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.