English

Özel Teknede Kaptan Olarak Çalışan Kişinin Vergilendirilmesi

Sirküler No: 1960

Özel teknede kaptan olarak çalışmaya başlayan kişinin elde ettiği ücretin ne şekilde vergilendirileceğine ilişkin İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığınca verilen 13.03.2012 tarih ve B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 61 – 1022 sayılı Özelgede sonuç olarak;

“Özel teknede kaptan olarak çalışılması mukabilinde elde edilen ücretin gerçek usulde vergilendirilmesi gerekmekte olup, işverenin Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde sayılan kişi, kurum ve kuruluşlardan olmaması nedeniyle tevkif suretiyle vergilendirilmemiş ücret gelirinin yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir.”

Şeklinde bilgiye yer verilmiştir.

Bu bilgilere göre özel teknede çalışan kaptan ve diğer çalışanların her sene mart ayında gelir vergisi beyannamesi vermesi ve hesaplanacak vergiyi ödemeleri gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.