English

Prime Esas Kazanç Üst Tavan Sınırı Oranında Değişiklik

Sirküler No: 1965

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 24.11.2016 tarih ve 29898 sayılı Resmi gazetede yayımlanmış olup, Kanunda prime esas kazanç üst (Tavan) sınırı oran değişikliği ile ilgili maddesi aşağıdadır.  

MADDE 8-31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 82 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “6,5” ibaresi “7,5” şeklinde değiştirilmiştir. 

Maddedeki hükme göre;  01.01.2017 tarihinden geçerli olmak üzere ücretlerde prime esas kazanç üst (Tavan) sınır tutarı 16 yaşından büyük sigortalıların günlük brüt kazanç alt sınırının 6,5 katı üzerinden değil,  7,5 katı üzerinden hesaplanmalıdır. 

İşveren ve yetkililerinin 2017 yılından itibaren bordro hesaplamalarında tavanı aşan ücret ödemelerinde yukarıdaki hususlara uymalarını öneririz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.