English

Usulen Sahte Sigortalılık, Sakıncaları Ve Cezaları

Sirküler No: 1968

Kişilerin çeşitli işyerlerinde fiilen çalışmadan hatır için tedavi, emekli olabilmesi vb. maksatlarla usulen (Sahte) 5510 sayılı Kanun’un 4/a (Ücretle çalışan) maddesi kapsamında aşağıdaki şekillerde sigortalı gösterilebildiklerini basından okumaktayız.

1- İşyerlerinde fiilen çalışmayan kişilerin, çalışıyormuş gibi gösterilmesi,

2- 5510 sayılı Kanun’un 4/b (Bağımsız çalışanlar) kapsamında sigortalı olanların erken emekli olmak için kendilerinin ortak olmadıkları işyerlerinde fiilen çalışmadan Kanun’un 4/a (ücretle çalışanlar) kapsamında fiilen çalışmış gibi sigortalı göstermeleri,

3- İnşaatlarda asgari işçilik yüzdesini tamamlamak için bazı kişilerin çalışmadan sigortalı gösterilmesi,

4- Çocuk ve gençlerin ilk sigortalılığını başlatabilmek için fiilen çalışmadığı halde kısa süreli sigortalı yapılması vb. durumlar.

Sigortalı Sayılmada Ana Unsurlar 

  1. Çalışmanın hizmet akdine dayanması,
  2. Çalışanın işverene ait işyerinde fiilen çalışması,
  3. Çalışanın 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesindeki “Sigortalı Sayılanlar” kısmında tanımlı olması gerekir.

Bu üç koşulun birlikte olması ile yasal zeminde sigortalılık kavramı oluşmuş sayılmaktadır. Bunun dışındaki sigortalılıklar Kurum tarafından usulen (Sahte) sigortalılık olarak dikkate alınmaktadır.

Usulen (Sahte) Sigortalı Bildirimin Sonuçları

 1. Denetim sonucunda tespit edilen sahte sigortalı gösterilen hizmetler iptal edilmektedir.

2. SGK tarafından sahte sigortalılığı tespit edilenlerin prim iadeleri yapılmamaktadır.

3.Kurumca yapılan yardımlar geri istenmektedir. (5510 sayılı Kanunun 96’ncı maddesi)

4. Kurumca işverenler, sigortalı ve meslek mensupları hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmaktadır. Bu suçlar 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 204 (Resmi belgede sahtecilik), 206 (Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan) ve 207 (Özel belgede sahtecilik) nolu maddelerindeki suçlar kapsamında değerlendirilerek fiili durumlarına göre 3 aydan 8 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar.

5.İşyerlerinde yararlanılmakta olan SGK teşvikleri tutarları 1 yıl süre ile kaybedilmektedir.

6.Usulen (Sahte) sigortalı çalıştırdığı tespit edilen işverenlerin diğer işyerleri de ayrıca denetlenmektedir.

Yukarıdaki açıklamalar kapsamında usulüne uygun olmayan sigortalılıklarda sigortalı olanların primleri iptal edilerek emeklilikleri gecikmekte, işverenler ise zarar görmektedir. Ayrıca gerçekten ödenmeyen maaşların gider yazılması sebebiyle, maaş bordrosu da muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge olmaktadır. Vergi Usul Kanunu 359’uncu maddesine göre ağır cezası bulunmaktadır. Yukarıda belirtilen şekilde usulen sigortalılığın çok ağır sonuçları bulunduğunu hatırlatmak istiyoruz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.