English

Şirket Kuruluş Sözleşmelerinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması

Sirküler No: 1971

6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile şirket kuruluşlarında esas sözleşmenin onaylanması ve imza beyannamesinin ticaret sicil müdürlüklerinde düzenlenebileceğini 1900 sayılı sirkülerimizle duyurmuştuk. Konuyla ilgili usul ve esasları düzenleyen “Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ” 06.12.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Buna göre kurucusu gerçek kişi veya tüzel kişi olan şirketlerin kuruluş sözleşmesi şirketin kurulacağı yer müdürlüğünde bizzat kendileri veya temsilcileri tarafından imzalanabilecektir. Kurucu adına vekalet verilen kişi de vekaleten imza atabilir.

Sicil müdürü kuruluş sözleşmesinin MERSİS’ten alınan nüshasını mühürleyerek onaylayabilecektir. Müdür tarafından yapılan onay, imzaların kuruculara veya temsilcilere ait olduğunun tasdikidir.

Kurucu imzaları ve müdür onayından sonra esas sözleşmede herhangi bir değişiklik olması halinde kuruculardan alınacak düzeltme beyanı da sicil müdürü tarafından onaylanabilecektir.

İşbu düzenleme ile, gerçek kişi tacir ile tüzel kişi tacir adına imza atmaya yetkili kişinin, ticaret unvanı ve bunun altına atacağı imzayı içeren imza beyannameleri de müdürlükler tarafından düzenlenebilecektir.

Sözleşmenin imzalanması, düzeltme beyanı, irade beyanı, imza beyannamesi,  sözleşmenin tescili işlemlerinden alınacak hizmet bedeli asgari ücretin yüzde onundan fazla olamayacaktır. Bu işlemlerin birlikte veya ayrı ayrı yapılmasına bakılmaksızın bu hizmetler için tek hizmet bedeli tahsil edilecektir.

Her ne kadar tebliğ yürürlüğe girmiş olsa da, sicil müdürlüklerinde henüz bu uygulamaya geçilmemiştir. Uygulamaya Bakanlık’ tan gelecek talimatla birlikte başlanabileceği şeklinde bilgi alınmıştır.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.