English

Gece İşçi Çalıştırmalarda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Sirküler No: 1973

Gece çalışmaları insanların yıpranmasına neden olması nedeniyle 4857 Sayılı İş Kanunu’nun aşağıdaki maddesiyle belirli sektörler dışında kısıtlanmış durumdadır.

Gece süresi ve gece çalışmaları 

Madde 69 – Çalışma hayatında “gece” en geç saat 20.00’de başlayarak en erken saat 06.00’ya kadar geçen ve her halde en fazla onbir saat süren dönemdir.        

Bazı işlerin niteliğine ve gereğine göre yahut yurdun bazı bölgelerinin özellikleri bakımından, çalışma hayatına ilişkin “gece” başlangıcının daha geriye alınması veya yaz ve kış saatlerinin ayarlanması, yahut gün döneminin başlama ve bitme saatlerinin belirtilmesi suretiyle birinci fıkradaki hükmün uygulama şekillerini tespit etmek yahut bazı gece çalışmalarına herhangi bir oranda fazla ücret ödenmesi usulünü koymak veyahut gece işletilmelerinde ekonomik bir zorunluluk bulunmayan işyerlerinde işçilerin gece çalışmalarını yasak etmek üzere yönetmelikler çıkartılabilir. 

İşçilerin gece çalışmaları yedibuçuk saati geçemez. (Ek cümle: 4/4/2015-6645/37 md.) Ancak, turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde işçinin yazılı onayının alınması şartıyla yedi buçuk saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilir.

Yukarıdaki madde hükmüne göre;   

1-) İşçilerin gece (20:00 ila 06:00 saatleri arası) çalışmaları yedibuçuk saati geçmemelidir.  Turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti sektörü dışındaki diğer sektörlerde gece 7,5 saati aşan çalışmalar varsa haftalık 45 saati aşıp aşmadığına bakmaksızın (Bir işletmede çalışan birinin gece çalışıp 7,5 saati aşması durumunda haftalık 45 saati aşmasına gerek kalmadan) fazla mesai ücreti ödenmesi gerekir. (Yargıtay 7.HD.2013/15513 E.2013/8198 K.06.05.2013 tarihli kararı da bu yöndedir.) 

2-) Turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde işçinin yazılı onayının alınması şartıyla yedi buçuk saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilir. 7,5 saati aşan çalışmalarda haftada 45 saate kadar olan kısımlar normal mesai, aşan kısımları ise fazla mesai sayılmalıdır.

Turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti sektörü dışında gece işçi çalıştıran işveren ve yetkililerinin yukarıdaki hususlara dikkat etmelerini önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.