English

Gelecek Aylara Ve Gelecek Yıllara Ait Giderler

Sirküler No: 1975

Tek Düzen Hesap Planında;

180-Gelecek Aylara İlişkin Giderler: Bu hesap peşin ödenen ve cari dönem içinde ilgili gider hesaplarına kaydedilmesi gereken, gelecek döneme(x) ait giderleri izlemek için kullanılır.

Gelecek aylarda ilgili gider ve maliyet hesaplarına borç kaydedilecek peşin olarak ödenen giderler, bu hesabın borcuna kaydedilir. Gelecek aylarda bu hesaba alacak verilmek suretiyle ilgili gider hesabına aktarılır.

(x) Dönemden kastedilen aydır.

280-Gelecek Yıllara İlişkin Giderler: Bu hesap, peşin ödenen ve cari dönem içinde ilgili gider hesaplarına kaydedilmesi gereken, gelecek yıllara ilişkin giderleri izlemek için kullanılır.

Gelecek yıllarla (x) ilgili gider ve maliyet hesaplarına borç kaydedilecek olan peşin ödenen giderler bu hesabın borcuna kaydedilir. İlgili hesap dönemlerinde (xx) bu hesabın alacağı karşılığında dönen varlıklardaki “Gelecek Aylara Ait Giderler” hesabına gerekli aktarmalar yapılır.

Açıklamasına yer verilmiştir.

(x) Gelecek yıllardan, içinde bulunulan yıldan sonraki yıllar anlaşılmaktadır.

(xx) İlgili hesap döneminden kastedilen sonraki yıllardır.

Yukarıdaki açıklamalara göre, peşin ödenen ve cari yıl ile birlikte gelecek yılları da ilgilendiren giderlerin, cari yıla (içinde bulunulan yıla-2016) ait aylara isabet eden kısmı 180 hesaba gelecek yıl (2017) ve yıllara (2018, 2019, ….) ait kısmı ise 280 hesaba kaydedilmelidir. Takip eden dönem başlarında (01.01.201..) ise, o yıla ait 12 aya isabet eden kısmının 280 hesaptan 180 hesaba aktarılması gerekir. 

Örnek:

01.09.2016-31.08.2018 dönemini kapsayan 24 aylık 24.000 TL peşin ödenen kira giderinin 01.09.2016-31.12.2016 dönemine ait 4.000 TL’si 180 hesaba kalan 20.000 TL’si 280 hesaba kaydedilmelidir. Takip eden dönemlerin başlarında ise (01.01.2017’de) 01.12.2017-31.12.2017 dönemine ait 12.000 TL, (01.01.2018’ de) ise 01.01.2018-31.08.2018 dönemine ait 8.000 TL 280 hesaptan 180 hesaba alınmalıdır.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.