English

01.01.2017 Tarihinden İtibaren Gelir Vergisi Matrah Dilimleri Artırıldı

Sirküler No: 1983

Gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesine esas olan tarife, 2017 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

13.000 TL’ye kadar 15%

30.000 TL’nin 13.000 TL’si için 1.950 TL, fazlası 20%

70.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.350 TL,

(ücret gelirlerinde 110.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.350 TL), fazlası 27%

70.000 TL’den fazlasının 70.000 TL’si için 16.150 TL,

(ücret gelirlerinde 110.000 TL’den fazlasının 110.000 TL’si için 26.950 TL), fazlası 35%

2-) 2017 YILINDA UYGULANACAK ENGELLİ İNDİRİMİ TUTARLARI:

Birinci derece engelliler için                                         900,- TL

İkinci derece  engelliler  için                                         470,- TL

Üçüncü derece  engelliler  için                                     210,- TL

3-) VERGİDEN İSTİSNA YEMEK ÜCRETİ TUTARI:

2017 yılında işyeri dışında personele verilen yemek ücretinin KDV hariç 14.00 TL (KDV dahil 15.12 TL’si) vergiden istisnadır.

4-)  FAZLA SAATLERDE ÇALIŞMADA İŞÇİNİN ONAYININ ALINMASI.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 41’inci maddesi ve yönetmeliğin 9.uncu maddesi uyarınca fazla çalışma için her yıl yeniden işçinin yazılı muvafakatinin alınması gerekir.

İşçi ile işveren arasında yapılmış olan iş sözleşmesinde “işçi fazla mesai yapmayı kabul eder.” şeklinde bir hükmün olması halinde, sözleşmenin yapıldığı yıl için işçiden fazla mesai onayının alındığı yönünde bir anlam ifade edecek, ancak takip eden yıllarda her işçiden (her yıl Ocak ayı içinde) fazla mesai onay belgesinin alınarak işçi özlük dosyasında muhafaza edilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.