English

Ev Hizmetlerinde 10 Gün Ve Daha Fazla Süreyle Çalışanlar İle İlgili Hususlar

Sirküler No: 2002

Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süreyle çalışanlar ile ilgili Kurumun 19.12.2016 tarih ve 84228040/13695507/TES/YB/201.01-E.6835139 sayılı GENEL YAZI’sı ile yaptığı önemli açıklamalar aşağıdadır.

Beyan Değişikliği İşlemleri 

Ev hizmetlerinde aynı işveren yanında 10 gün ve daha fazla süre ile sigortalı çalıştıran işverenler       “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge” ile Kuruma müracaat ederek sigortalının gün sayısı ya da prime esas kazanç değişikliğini yapabilmektedir. Beyan değişikliklerinde değişikliğe ilişkin bildirgenin değişikliğin olduğu ay içinde Kuruma verilmesi gerekmekte olup değişiklik, bildirimin Kurum kayıtlarına intikal ettiği ayın başı itibariyle yapılmaktadır.

Artık 5510/Ek 9 uncu maddenin birinci fıkrasına tabi sigortalı çalıştıran işverenler beyan değişikliği işlemlerini internet üzerinden “Entegre Tescil (4/a) – Ev Hizmetlerinde Çalışanlar – 10 Günden Fazla- Beyan Değişiklik İşlemleri” menüsü aracılığı ile kendileri yapabilecektir.

İdari Para Cezaları

1-) “68- Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla çalıştırılacaklara ilişkin bildirgenin geç verilmesi”  durumunda 1 asgari ücret tutarında,

2-) “69- Ev hizmetlerinde işten çıkış bildiriminin 10 gün içinde yapılmaması” durumunda asgari ücretin onda biri tutarında,

3-) “70- Ev hizmetlerine ilişkin çalışmanın işverence kendiliğinden verilmesi halinde her bir ay için geç bildirim” asgari ücretin beşte biri,

4-) “71- Ev hizmetlerine ilişkin çalışmanın işverence kendiliğinden verilmesi halinde her bir ay için geç bildirim iki ve daha fazla sigortalı çalıştıranlar için” asgari ücretin sekizde biri,

5-) “72- Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla çalıştırılmanın denetim yoluyla tespit edilmesi” durumunda 2 asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanacaktır.

SGK Teşviklerinden Yararlanılması.

4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi kapsamına giren bir sigortalı için öncelikle 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde öngörülen beş puanlık prim desteğinden, ardından 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen destekten yararlanılacaktır.

Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar yönünden bu sigorta primi teşvikinden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

Yapılacak kontrol ve denetimlerde, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği tespit edilen işverenler bir yıl süreyle teşvik uygulamasından yararlanmayacaklardır.

Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süreyle çalışanı olan işverenlerin yukarıdaki hususlara uymalarını ve söz konusu Kurumun GENEL YAZISI’nın tamamını gözden geçirmelerini öneririz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.