English

01.01.2017 Tarihinden İtibaren Asgari Ücret Tutarı Artırıldı.

Sirküler No: 2003

01.01.2017 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret (brüt) tutarı, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 29.12.2016 tarih ve 2016/1 sayılı kararına göre aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.    

01.01.2017 – 31.12.2017
 Günlük (Brüt TL) Aylık (Brüt TL)
59,25 1.777,50

Asgari ücret günlük brüt olarak belirlendiğinden asgari ücretle çalışanların ücretler hesaplamaları ayın durumlarına göre 28, 29, 30 ve 31 gün olarak hesaplanarak ödenmelidir. 28 ve 29 çeken aylarda SGK günü 30 gün, matrah ise 1.777,50 TL olarak gözükmelidir. 

2-) 01.01.2017 TARİHİNDEN İTİBAREN SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANCIN ALT VE ÜST SINIRI.

01.01.2017 tarihinden geçerli olmak üzere sigorta primine esas kazancın alt ve üst sınırı aşağıdaki gibidir.

01.01.2017 – 31.12.2017
TL./Günlük Brüt TL./Aylık Brüt
Alt Sınır (Taban)    59,25   1.777,50
Üst Sınır (Tavan) 444,38 13.331,40

 3-) 2017 YILI İÇİN GEÇERLİ ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ:

2017 yılında ücret geliri elde edenlerin medeni durumu ve çocuk sayısına göre geçerli olacak asgari geçim indirimi tutarları aşağıda belirtilmiştir.

KİŞİSEL DURUM AYLIK ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (TL)
Bekar 133,31
Evli, eşi çalışan, çocuksuz 133,31
Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 153,31
Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 173,31
Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 199,97
Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 213,30
Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu ve daha fazlası 226,63
Evli, eşi çalışmayan, çocuksuz 159,98
Evli, eşi çalışmayan, 1 çocuklu 179,97
Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 199,97
Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 226,63
Evli, eşi çalışmayan, 4 çocuklu 226,63
Evli, eşi çalışmayan, 5 çocuklu ve daha fazlası 226,63

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.