English

2017 Yılında Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Yemek Parası, Çocuk Zammı, Aile Zammı Tutarları İle Vergiden Müstesna Çocuk Zammı Tutarında Değişiklik

Sirküler No: 2004

1-) 2017 yılında sigorta primine tabi tutulmayacak yemek parası, çocuk zammı, aile zammı ve işverenler tarafından sigortalılar adına ödenen özel sağlık sigortası primleri ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları aşağıda açıklanmıştır.

SİGORTA PRİMİNE TABİ TUTULMAYACAK HESAP TARZI 01.01.2017 31.12.2017

(TL)

Yemek Parası

(Fiilen çalışılan gün başına)

(Brüt günlük asgari ücretin x %6=)    3,56
Çocuk Zammı

(En fazla iki çocuk için verilebilir. Çocuk başına aylık)

(Brüt aylık asgari ücretin    x %2=)   35,55
Aile Zammı (Aylık) (Brüt aylık asgari ücretin  x %10=)  177,75
İşverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalılarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen özel sağlık sigortası primleri ve bireysel emeklilik katkı payları (Brüt aylık asgari ücretin x  %30=) 532,25

 2-) VERGİDEN MÜSTESNA ÇOCUK ZAMMI TUTARLARI. 

01.01.2017 – 30.06.2017 tarihinden itibaren geçerli olan vergiden müstesna çocuk zammı tutarı aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

Dönem 0 – 6 Yaş Grubunda Yer Alan Çocuklara İlişkin Çocuk Zammı (TL) Daha Büyük Çocuklara İlişkin

 Çocuk Zammı  (TL)

01.01.2017-30.06.2017 48,03 24,01

 Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.