English

İndirimli Oran KDV İadesinin Aynı Yıl İçinde Nakden Yapılması

Sirküler No: 2005

Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu değişikliğiyle ilgili Maliye Bakanlığı verilen yetki uyarınca, “ indirimli oranda mal ve hizmet tesliminde bulunan mükelleflerin nakden iadelerini aynı yıl içinde ertesi yılı beklemeden yapılabileceği belirtildi. “

Mevcut mevzuata göre mükelleflerimiz, indirimli orana tabi mal ve hizmet teslimleri nedeniyle yüklendikleri KDV’lerini ilgili yıl içerisinde sadece mahsuben iade alabilmekte ancak nakden iade almak istediklerinde ertesi yılı beklemek zorunda kalmaktadırlar.

Hükümet tarafından yapılan yeni düzenlemeyle, belirlenen sektörler, mal ve hizmet grupları itibarıyla yılı içerisinde mahsuben iade edilmeyen verginin, yine belirlenen dönemler, örneğin üç aylık, altı aylık dönemler itibarıyla nakden iade edilebilmesine imkan getirilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.