English

Gelir Ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerinde Yer Alan İadesi Gereken Geçici Vergi Ve Kurumlar Vergisinin İadeleri Bir An Önce Talep Edilmelidir.

Sirküler No: 2068

2016 vergilendirme dönemine ilişkin verilen gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde iadesi gereken geçici vergi ve kurumlar vergisi çıkması halinde bu tutarların vergi borçlarına mahsubu yada nakden iadesi mümkündür.

Nakden veya mahsuben talep edilecek iadelerin 1842 Sıra Numaralı sirkülerimizde belirttiğimiz üzere 99 Sıra Numaralı Gelir Vergisi Sirkülerinde yapılan açıklamalar doğrultusunda talep edilmesi gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.