English

E-Defter Ve Beratların Muhafazası

Sirküler No: 2073

Bilindiği üzere 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Tebliğinin “Elektronik Defterin Muhafazası ve İbrazı” bölümünü düzenleyen 4. maddesinde; mükelleflerin e-defter uygulaması kapsamında oluşturulan elektronik defter ve beratların muhafaza ve istenildiğinde elektronik, manyetik veya optik araçlar vasıtasıyla eksiksiz ve okunabilir şekilde ibraz etmekle yükümlü olduğu açıklanmıştır.

Elektronik ortamda muhafaza edilen belgeler siber saldırı, kötü niyetli çalışanların eylemleri, donanımsal arıza ve başka nedenlerle zarar görebilmektedir. Siber saldırı sonucunda şifrelenen ve açılması mümkün olmayan e-defter dosyalarının ibrazı da mümkün olmayacağından böyle bir durumla karşı karşıya kalan mükelleflerin Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunması, Gelir İdaresi Başkanlığı’na dilekçe ile bilgi vermesi, veri kurtarma merkezlerinden durum tespit tutanağı alması, muhasebe kayıtlarını yeniden oluşturması ve Yeminli Mali Müşavir tarafından özel amaçlı rapor hazırlanması gerekmektedir.

Muhafaza ve ibraz yükümlülüğünün eksiksiz olarak yerine getirilebilmesi ve yukarıda bahsedilen kayıpların yaşanmaması için elektronik belgelerin belirli aralıklarla kayıtların tutulduğu bilgisayarlardan bağımsız bir cihazda ve CD, harici bellek gibi farklı ortamlarda yedeklenerek yetkisiz kullanıcıların da erişiminin mümkün olmadığı yerlerde saklanmasını tavsiye ediyoruz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.