English

İnternet Sitesi Tescilini Mutlaka Yaptırınız

Sirküler No: 2087

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1524. Maddesi ve Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik hükümlerine göre; bağımsız denetime tabi sermaye şirketlerinin internet sitelerini açmaları ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması için özgülemeleri gerekmektedir.

Şirketler, internet sitesine ilişkin yükümlülüklerini doğrudan kendileri yerine getirebilecekleri gibi Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcılar’dan (MTHS) destek hizmeti almak suretiyle de yerine getirebilirler. İnternet sitesinin bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmış bölümüne, şirkete ait internet sitesi üzerinden ana sayfada “bilgi toplumu hizmetleri” şeklinde bir ibareyle yer verilir.

Kanun uyarınca oluşturulan internet sitesi, şirketlerin MERSİS numarası altında tescil edilir. Bunun için denetime tabi sermaye şirketlerinin internet sitesinin tesciline ilişkin bir yönetim kurulu kararı alarak tescil ve ilan ettirmesi gerekir.

Denetim kapsamına dahil olan sermaye şirketlerinin kapsama girdikleri tarihten itibaren üç ay içinde bu yükümlülüğü yerine getirmeleri gerekir. Aksi halde, internet sitesini oluşturmayan şirketlerin yönetim organı üyeleri aleyhine yüz günden üçyüz güne kadar adli para cezası ve internet sitesine konulması gereken içeriği usulüne uygun bir şekilde konulmaması halinde ise yüz güne kadar adli para cezası öngörülmüştür.

Uygulamada, internet sitesini tescil ettirmeyen şirketlerin, bağlı oldukları ticaret sicil müdürlükleri tarafından gönderilen bir yazı ile tescile davet edildiğini hatırlatmak isteriz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.