English

E-Defter, E-Fatura Ve E-Bilet Uygulamalarındaki Değişiklikler

Sirküler No: 2112

e-Defter Paketi Güncellenmiştir

e-Defter paketinde yapılan güncelleme ile Mayıs / 2017 ve takip eden dönemlere ait beratların içeriği değişmiştir.

e-Defter beratlarına eklenen “Vergi Detayı” tablosu ile 391, 191, 600, 601 ve 602 hesapların alacak ve borçlarında dönem içinde gerçekleşen değişikler tablo halinde yer alacaktır.

e-Defter beratlarında SMMM ve YMM bilgilerini içeren “Meslek Mensubu Bilgileri” bölümü eklenmiştir.

Ayrıca “Doküman Bilgileri” bölümüne Evrensel Tekil No (ETTN) bilgisi eklenmiştir.

e-Fatura Paketi Güncellenmiştir

Schematron dosyalarının güncellendiği yeni e-Fatura paketi yayınlanmıştır.

e-Bilet Paketi Güncellenmiş ve e-Bilet Raporu Kılavuzu Yayımlanmıştır

Teknik güncellemeler yapılmış ve e-Bilet Raporu Kılavuzunun güncel hali yayımlanmıştır. Kılavuza aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:

http://efatura.gov.tr/dosyalar/ebilet/Etkinlik_e-Bilet_Raporu_Kilavuzu.pdf

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.