English

Arge Merkezlerinde 30 Personel İstihdam Edecek Sektörlerde Değişiklik Yapıldı.

Sirküler No:2113

17.08.2017 tarih ve 30157 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan  03.07.2017 TARİHLİ VE 2017/10609 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR ile 01.08.2016 tarihli ve 2016/9093 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan Ar-Ge merkezlerinde aşağıdaki sektörlerde istihdam edilecek Ar-Ge personeli (30 kişi) sayısının tespiti hakkındaki Kararın 1.inci maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) C – İmalat başlığı altında yer alan:

29.10 Motorlu kara taşıtlarının imalatı

29.10.01 Kamyonet, kamyon, yarı römorklar için çekiciler, tankerler, vb. karayolu taşıtlarının İmalatı

29.10.02 Otomobil ve benzeri araçların imalatı

29.10.03 Motorlu kara taşıtlarının motorlarının imalatı (motorların fabrikada yeniden yapımı dâhil)

29.10.04 Minibüs, midibüs, otobüs, troleybüs, metrobüs, vb. yolcu nakil araçlarının imalatı

29.10.07 Özel amaçlı motorlu kara taşıtlarının imalatı (amfibi araçlar, çöp kamyonu, yol

temizleme araçları, zırhlı nakil araçları, mikserli kamyon, vinçli kamyon,

itfaiye aracı, ambulans, motorlu karavan vb.)

30 – Diğer ulaşım araçlarının imalatı bölümü altındaki aşağıdaki sınıflar

30.30 – Hava taşıtları ve uzay araçları ile bunlarla ilgi makinelerin imalatı

30.40 – Askeri savaş araçlarının imalatı

30.99 – Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ulaşım ekipmanlarının imalatı

Arge kapsamında yukarıda belirtilen sektörlerde faaliyet gösteren  işveren ve yetkililerinin işyerlerinde en az 30 tam zamanlı arge personeli istihdam etmeleri gerektiği hususunu önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.