English

2018 Yılı Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri Belirlendi.

Sirküler No:2115

18 Ağustos 2017 tarih ve 30158 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 71 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile; emlak vergisine esas olmak üzere 2018 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Tebliğ ekinde yer alan cetvelde belirtilen tutarlarda tespit edilmiştir.

Tebliğ eki cetvellere bu linkten ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.