English

2017 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı

Sirküler No: 2136

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 46 Sıra Numaralı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri ile;

2017 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı  % 12,37 (yüzde oniki virgül otuzyedi) olarak tespit edilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.