English

01.01.2018 Tarihi İtibariyle E-Fatura, E-Arşiv Fatura Ve E-Defter Uygulamalarına Zorunlu Olarak Dahil Olması Gereken Mükellefler Hakkında Duyuru

Sirküler No: 2173

e-Defter sitesinde 01.01.2018 tarihi itibariyle e-Fatura, e-Arşiv ve e-Defter uygulamalarına zorunlu olarak dahil olması gereken mükellefler hakkında duyuru yayınlanmıştır.

Duyurunun özeti şöyledir:

Aşağıdaki mükelleflere 01.01.2018 tarihi itibariyle e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına dahil olma zorunluluğu getirilmiştir:

  1. 2016 hesap dönemi brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler,
  2. 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ndan lisans alan mükelleflere (Bayilik lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları nedeniyle bu bent kapsamında değerlendirilmeyecektir.)
  3. 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükellefler,

Öte yandan, internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2016 hesap dönemi brüt satış hasılatı 5 Milyon TL ve üzerinde olan mükelleflere 01.01.2018 tarihi itibariyle e e-Arşiv Uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir.

MALİ MÜHÜR BAŞVURUSU İÇİN: https://mportal.kamusm.gov.tr/bp/edf.go

E-FATURA BAŞVURUSU İÇİN : https://portal.efatura.gov.tr/efaturabasvuru/

E-DEFTER BAŞVURUSU İÇİN : https://uyg.edefter.gov.tr/edefterbasvuru/

Temin işlemlerinin alabileceği süreler de göz önünde bulundurularak elektronik imza araçlarının, e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-Defter uygulamalarına son başvuru tarihi olan 31.12.2017 tarihinden önce temin edilmesi, söz konusu uygulamalara mükelleflerimizin süresinde başvuru yapılması bakımından önem arz etmektedir

Duyuruya aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

http://edefter.gov.tr/dosyalar/duyurular/DUYURU_EDEFTER.pdf

Ayrıca, e-Fatura sitesinde e-İrsaliye Özel Entegrasyon izni alan kurumlar alfabetik sıraya göre listelenmiştir. Listeye aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

http://efatura.gov.tr/dosyalar/e-irsaliye_ozel_entegrasyon_izni_alan_kurumlar_listesi.pdf

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.