English

Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Verilme Süresinde Değişiklik

Sirküler No: 2175

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 3) 21.12.2017 tarih ve 30277 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

Tebliğin MADDE 3 ‘ü ile 18.02.2017 tarih ve 29883 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğe Uygulamaya geçişin yaygınlaştırılması başlığı altında GEÇİCİ MADDE 4 eklenmiştir.

Söz konusu GEÇİCİ MADDE 4 ile;

1-) Uygulamaya geçişin yaygınlaştırılması kapsamında; Kırşehir ilindeki işverenler için uygulama 01.06.2017 tarihinden itibaren başlamış olup, Amasya, Bartın ve Çankırı illeri merkez ve ilçelerinde bulunan işverenler (281 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen bankalar hariç) için ise Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi verilmesi uygulamasına 01.01.2018 tarihinden itibaren başlanacaktır. 

2-) İşverenlerce Amasya, Bartın, Çankırı ve Kırşehir illeri dışındaki başka bir ilde istihdam edilmekle birlikte ücret ödemeleri veya tahakkuku bu illerde yapılan çalışanların ücret ödemeleri üzerinden tevkif edilen vergiler ile sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içeren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Amasya, Bartın, Çankırı veya Kırşehir illerindeki yetkili vergi dairelerine elektronik ortamda gönderilecektir.

3-) Amasya, Bartın, Çankırı veya Kırşehir illerinde istihdam edilmekle birlikte ücret ödemesi veya tahakkuku bu iller dışında bir ilde yapılan çalışanların ücret ödemeleri üzerinden tevkif edilen vergilere ait muhtasar beyanname, ücret ödemesi veya tahakkukun yapıldığı yer vergi dairesine verilecektir. Ayrıca bu sigortalılara ait aylık prim ve hizmet belgeleri ise elektronik ortamda (e-bildirge) Kuruma verilmeye devam edilecektir.

4-) Diğer illerde uygulama 01.07.2018 tarihinde başlayacaktır.

Amasya, Bartın, Çankırı ve Kırşehir illeri kapsamında işyerleri olan işveren ve yetkililerinin yukarıdaki hususlara dikkat etmelerini önemle hatırlatırız. 

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.