English

Bağımsız Çalışanların Esnaf Ahilik Sandığı Sigortalılık Prim Ödeme Zorunlulukları 01.01.2020 Tarihine Ertelendi

Sirküler No: 2176

08.03.2017 tarih ve 30001 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6824 sayılı Kanun “BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN” ‘un MADDE 9 ‘u ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa ek madde 6 (Esnaf Ahilik Sandığı) eklenmişti.

Söz konusu madde kapsamında;

İsteğe bağlı sigortalılar, At Yarışları Hakkında Kanuna tabi jokey ve antrenörler, köy ve mahalle muhtarları ile tarımsal faaliyette bulunanlar hariç olmak üzere; 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar Esnaf Ahilik Sandığı kapsamında Esnaf Ahilik Sandığı sigortalısı sayılacağı hususlar ile ilgili diğer detaylı açıklamalar 20.03.2017 tarih ve 2050 nolu sirkümüzde mevcuttur.

Söz konusu Esnaf Ahilik  Sandığı sigortalılığı uygulama tarihi 05.12.2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun (BAZI VERGİ KANUNLARI İLE DİĞER BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN)’un MADDE 122’si ile 01.01.2020 olarak değiştirilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.