English

2018 Yılı Asgari Ücret SGK Taban Tavan AGİ

Sirküler No: 2180

KONU: 1-) 01.01.2018 TARİHİNDEN İTİBAREN ASGARİ ÜCRET TUTARI ARTIRILDI.

01.01.2018 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret (brüt) tutarı, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 29.12.2017 tarih ve 2017/1 sayılı kararına göre aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.    

01.01.2018 – 31.12.2018
 Günlük (Brüt TL) Aylık (Brüt TL)
67,65 2.029,50

Asgari ücret günlük brüt olarak belirlendiğinden asgari ücretle çalışanların ücretler hesaplamaları (iş sözleşmelerinde ücretin aylık değil, günlük brüt olarak ödeneceği yazılı olanlar) ayın durumlarına göre 28, 29, 30 ve 31 gün olarak hesaplanarak ödenmelidir. 28 ve 29 çeken aylarda SGK günü 30 gün, matrah ise 2.029,50 TL olarak gözükmelidir.

2-) 01.01.2018 TARİHİNDEN İTİBAREN SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANCIN ALT VE ÜST SINIRI.

01.01.2018 tarihinden geçerli olmak üzere sigorta primine esas kazancın alt ve üst sınırı aşağıdaki gibidir.

01.01.2018 – 31.12.2018
TL./Günlük Brüt TL./Aylık Brüt
Alt Sınır (Taban)    67,65   2.029,50
Üst Sınır (Tavan) 507,38 15.221,40

3-) 2018 YILI İÇİN GEÇERLİ ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ:

2018 yılında ücret geliri elde edenlerin medeni durumu ve çocuk sayısına göre geçerli olacak asgari geçim indirimi tutarları aşağıda belirtilmiştir.

KİŞİSEL DURUM AYLIK ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (TL)
Bekar 152,21
Evli, eşi çalışan, çocuksuz 152,21
Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 175,04
Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 197,88
Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 228,32
Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 243,54
Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu ve daha fazlası 258,76
Evli, eşi çalışmayan, çocuksuz 182,66
Evli, eşi çalışmayan, 1 çocuklu 205,49
Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 228,32
Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 258,76
Evli, eşi çalışmayan, 4 çocuklu 258,76
Evli, eşi çalışmayan, 5 çocuklu ve daha fazlası 258,76

 Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.