English

2018 Yılında Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Yemek Parası, Çocuk Zammı, Aile Zammı İle İşveren Tarafından Sigortalılar İçin Ödenen Özel Sağlık Sigorta Prim Tutarlarında Değişiklik

Sirküler No: 2185

2018 yılında sigorta primine tabi tutulmayacak yemek parası, çocuk zammı, aile zammı ve işverenler tarafından sigortalılar adına ödenen özel sağlık sigortası primleri ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları aşağıda açıklanmıştır.

SİGORTA PRİMİNE TABİ TUTULMAYACAK HESAP TARZI 01.01.2018 – 31.12.2018

(TL)

Yemek Parası

(Fiilen çalışılan gün başına)

(Brüt günlük asgari ücretin x %6=)    4,06
Çocuk Zammı

(En fazla iki çocuk için verilebilir. Çocuk başına aylık)

(Brüt aylık asgari ücretin    x %2=)   40,59
Aile Zammı (Aylık) (Brüt aylık asgari ücretin  x %10=)  202,95
İşverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalılarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen özel sağlık sigortası primleri ve bireysel emeklilik katkı payları (Brüt aylık asgari ücretin x  %30=) 608,85

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.