English

Vergi Dairelerinden Yapılan Nakden İade Sırasında Sosyal Güvenlik Kurumuna Vadesi Geçmiş Borç Bulunmaması Gerekiyor

Sirküler No:2193

23.12.2017 tarih ve 30279 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Seri A Sıra No:9 Tahsilat Genel Tebliği ile değişik Seri A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliğinde; Bakanlığa bağlı tahsil dairelerince tahsil edildikten sonra kanuni sebeplerle nakden reddi icap eden alacaklara ilişkin reddiyatların Bakanlığa bağlı tüm tahsil dairelerine olan alacaklara mahsup yapıldıktan bir tutarın kalması halinde Devletin gümrük mevzuatından doğan amme alacaklarını takiple görevli Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine olan muaccel borçlara mahsubunun yapılacağı daha sonra Sosyal Güvenlik Kurumunun 6183 sayılı Kanun kapsamındaki borçlara mahsup edileceği açıklanmıştır.

Yukarıdaki Tebliğ açıklamalarına göre vergi dairesinden bir iade yapılacaksa, mükellefin öncelik sırasına göre vergi dairelerine, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tahsil dairelerine ve Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş borcunun bulunmaması gerekiyor. Bulunması halinde de, bu kurumlara olan borçlara mahsup yapılacak kalan tutar olursa mükellefe iade edilecektir.

Gelir İdaresi Başkanlığından Vergi Dairesi Başkanlıklarına gönderilen 11.01.2018 tarihli genel yazıda; Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine olan muaccel borçlara ait verilerin sağlıklı bir şekilde intikal ettirilemediği, bu nedenle de özellikle ihracat istisnası kapsamındaki katma değer vergisi iade taleplerinin yerine getirilmesinde fiili imkansızlık yaşandığından, ihtiyaç duyulan veriler Gümrük ve Ticaret Bakanlığına elektronik ortamda temin edilinceye kadar, yapılacak iadelerde gümrük yükümlülükleri ile ilgili Tebliğ uyarınca bir işlem yapılmamasının uygun görüldüğü bildirilmiştir.

Bu aşamada, vergi dairelerinden özellikle nakden katma değer vergisi iadesi alacak olan firmaların öncelikle vergi dairelerine daha sonrada Sosyal Güvelik Kurumuna vadesi geçmiş borçlarının bulunmaması gerekmektedir.

İade talep edilirken Sosyal Güvelik Kurumunun internet sitesinden “borcu yoktur” yazısı alınarak vergi dairesine ibraz edilmesi gerekmektedir. 

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.