English

2195-REVİZE İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören Öğrencilerin Ücretlerine Yapılan Devlet Katkısı Ödemeleri Maddesinde Değişiklik

Sirküler No: 2195-Revize

09.01.2018 tarihli ve 30296 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararının (04.12.2017 TARİHLİ VE 2017/11106 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR) MADDE 1’inde yapılan değişiklik aşağıdadır.

MADDE 1- (1) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun geçici 12 nci maddesi uyarınca aday çırak ve çıraklar ile anılan Kanunun 18 inci maddesine göre işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere aynı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında yapılacak ödemelerin asgari ücretin net tutarının yüzde 30’undan az olamayacağına ilişkin süre ile ödenebilecek en az ücretin; yirmiden az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisinin, yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için üçte birinin, 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 53 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (B) bendinin (h) alt bendi için ayrılan tutardan Devlet katkısı olarak ödenmesine ilişkin süre, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı başından itibaren uygulanmak üzere bir eğitim ve öğretim yılı uzatılmıştır. Kamu kurum ve kuruluşlarına Devlet katkısı ödenmez.” 

Söz konusu madde gereğince;

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere yapılacak ödemelerin asgari ücretin net tutarının yüzde 30’undan az olamayacağına ilişkin süre ile ödenebilecek en az ücretin;

a-) Yirmiden az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisinin,

b-) Yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için üçte birinin,

Devlet katkısı olarak ödenmesine ilişkin süre, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı başından itibaren uygulanmak üzere bir eğitim ve öğretim yılı kadar uzatılmıştır. Uzatılma ile ilgili açıklamalarımız 30.10.2017 tarih ve 2137 nolu sirkümüzde, uygulama ile ilgili yapılması gereken hususlar ise 15.03.2017 tarih ve 2044 nolu sirkümüzde mevcuttur. 

Maddeyle getirilen önemli değişiklik kamu kurum ve kuruluşlarına Devlet katkısı ödenmeyeceğidir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.