English

2017 Yılındaki Nakdi Sermaye Artışlarına İlişkin İndirim Uygulamasında Kullanılacak Faiz Oranı

Sirküler No: 2202

6637 Sayılı Bazı kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 8 inci maddesiyle Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendine eklenen, sermaye şirketlerinin sermaye yapılarının güçlendirilmesi amacıyla getirilen nakit sermaye artışlarında indirim uygulamasına ilişkin hususları 06.04.2016 tarih ve 1825 no.lu sirkülerimizde açıklamıştık.

Kanun hükmü uyarınca: sermaye şirketlerinin ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları ile yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden ilgili hesap döneminin sonuna kadar, “Bankalarca Açılan Kredilere Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranı”na göre hesaplanan faiz tutarının % 50’si kurumlar vergisi matrahından indirilebilmektedir.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan 30 Ocak 2018 tarihli ve 47 numaralı Kurumlar Vergisi Sirküleri ile; 2017 hesap dönemine ilişkin olarak indirim uygulamasında faiz oranı olarak TCMB tarafından en son açıklanan % 17,06 oranının dikkate alınacağı duyurulmuştur.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.